Wchodząc na tą stronę stwierdzasz, że masz więcej niż 13 lat i akceptujesz fakt, iż wszystkie zawarte na niej treści, zarówno w formie tekstowej, graficznej jak i muzycznej są oparte na fikcji i spełniają funkcję środków artystycznych, a autorzy nie odpowiadają za twoją interpretację tych treści.
Zbieżność wszelkich nazw własnych z prawdziwymi osobami i miejscami jest przypadkowa (za wyjątkiem nazwisk i pseudonimów autorów).


Zgadzam się z powyższymi warunkami